ETRMA podporuje komplexný prístup k riešení emisií z cestnej dopravy v reakcii na návrh emisnej normy EURO 7

  • • Pneumatikársky priemysel plne podporuje ciel EÚ zaistiť čistejšiu mobilitu
  • • Budúce pravidlá pre pneumatiky by mali byť založené na spoľahlivých vedeckých dôkazoch o ich skutočných vplyvoch na emisie
  • • Pre stanovenie budúcich limitov pre oder pneumatík v EÚ je nevyhnutná testovacia metóda overená OSN, ktorá sa v súčasnej dobe vyvíja

 

Brusel, 10. novembra 2022 – Európska komisia zverejnila návrh nariadenia EURO 7 pre cestné vozidlá. Jeho cieľom je po prvýkrát rozšíriť emisné pravidlá z emisií výfukových plynov aj na častice z bŕzd a pneumatík. Celý balíček je dôležitým prvkom ambícií Zelenej dohody EÚ dosiahnuť klimatickej neutrality a zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) plne podporuje cieľ EÚ zaistiť čistejšiu mobilitu, ktorý je základom legislatívneho návrhu EURO 7, a je odhodlaná dosiahnuť technicky spoľahlivých a funkčných noriem pre oder pneumatík.

Fazilet Cinaralp, generálna tajomníčka ETRMA, uvádza: „Pred stanovením limitov pre oder pneumatík je nevyhnutné vyvinúť testovaciu metódu overenú OSN. Zaistenie koordinácie medzi predpismi OSN a EÚ je preto zásadné. Budeme aj naďalej poskytovať týmto medzinárodným inštitúciám spätnú väzbu.“

ETRMA rovnako zdôrazňuje význam zaujatia komplexného prístupu k dosiahnutiu ambicióznych cieľov Európskej komisie. „Okrem konštrukcie pneumatík je pre riešenie oderu pneumatík dôležitých mnoho ďalších faktorov, vrátane povrchu vozovky a jeho usporiadania, počasia, správania vodičov a vlastností vozidiel, predovšetkým vplyv elektromobilov,“ dodáva Cinaralp. Z tohto pohľadu pneumatikársky priemysel naďalej podporuje úsilie zúčastnených strán o dosiahnutie vedecky podložených riešení pre riešenie oderu pneumatík a častíc opotrebovania vozoviek (Tyre and Road Wear Particles, TRWP) prostredníctvom Európskej platformy TRWP (TRWP/Odkaz).

Pneumatikársky priemysel v EÚ od roku 2018 pracuje na riešení pre zmiernenie oderu pneumatík, vrátane stanovení spoľahlivej, replikovatelnej a reprezentatívnej testovacej metódy. Táto práca je aktuálne dostupná (Odkaz na 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre odber pneumatík UNECE z 10. marca 2022) aby podporila ďalší vývoj regulácií.

O ETRMA
Európske združenie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) zastupuje takmer 4 400 spoločností v EÚ, ktoré priamo zamestnávajú približne 370 000 ľudí. Celosvetové tržby členov ETRMA predstavujú 70% celkových svetových tržieb a 7 z 10 svetových lídrov v tomto odvetví sú členovia ETRMA. V rámci EÚ a kandidátskych krajín máme silnú výrobnú a výskumnú základňu s 86 závodmi na výrobu pneumatík a 16 výskumnými a vývojovými strediskami.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)