Metodika označovania pneumatík

Európske nariadenie o označovaní pneumatík

Nariadenie o označovaní pneumatík je v platnosti od roku 2012 a poskytuje spotrebiteľom naprieč Európou nevyhnutné informácie o palivovej účinnosti, bezpečnosti a hlučnosti pneumatík tým, že podrobne popisuje ich valivý odpor, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk odvaľovania.

Od 1. mája 2021 EÚ aktualizovala systém označovania pneumatík so zámerom ďalej zvýšiť bezpečnosť a environmentálnu a ekonomickú účinnosť cestnej dopravy podporovaním bezpečných pneumatík s vysokou palivovou účinnosťou a nízkou hlučnosťou. Toto nariadenie umožňuje konečným užívateľom robiť pri nákupe pneumatík informovanejšie rozhodnutia, zvážením týchto informácií spoločne s ďalšími faktormi väčšinou zohľadňovanými pri rozhodovaní o nákupe. Koneční užívatelia by si však mali byť tiež vedomí toho, že skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky do značnej miery závisí od dobrej údržby pneumatík a tiež od správania vodičov.

Čo je nového?

označovania pneumatík
Nové označenie zahŕňa rovnaké tri klasifikácie ako predtým, pokiaľ ide o palivovú účinnosť, hlučnosť a priľnavosť za mokra. Symboly tried pre priľnavosť za mokra a palivovú účinnosť boli ale aktualizované, aby boli podobné tým u iných domácich spotrebičov. Prázdne triedy boli odstránené a rozsah stupnice bol upravený od A do E. Trieda hluku spojená s úrovňou decibelov je navyše oznamovaná novým spôsobom za použitia písmen A až C.

Nové označenie zaviedlo tiež ďalšie piktogramy, ktoré informujú o zlepšenej priľnavosti produktu na snehu a na ľade (poznámka: piktogram priľnavosti na ľade sa vzťahuje iba na pneumatiky osobných automobilov).

Bol pridaný QR kód, ktorý je možné naskenovať, aby bol umožnený ľahký prístup do Európskeho registra výrobkov s energetickým označením (EPREL), kde je k dispozícii informačný list výrobku, ktorý si možno stiahnuť, rovnako ako označenie pneumatiky.

Použitie označenia pneumatiky bolo rozšírené aj na pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy, u ktorých bolo predtým vyžadované iba uvádzanie tried označenia v marketingových a technických propagačných materiáloch.

Čoho chce EÚ revíziou označenia penumatík dosiahnuť?

1. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v špecifických podmienkach: vďaka novým piktogramom priľnavosti na snehu a na ľade je pre konečného užívateľa ľahšie vybrať a kúpiť pneumatiky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre oblasti s náročnými zimnými podmienkami, ako sú krajiny strednej a východnej Európy, severské krajiny alebo horské oblasti.

2. Zníženie vplyvu na životné prostredie: cieľom aktualizovaného označenia je pomôcť konečnému užívateľovi vybrať si palivovo úspornejšie pneumatiky, v dôsledku čoho dôjde k znižovaniu emisií CO2 vozidla v životnom prostredí. Informácie o hlučnosti takisto pomôžu znížiť hlukové znečistenie súvisiace s dopravou.

Upravené označenie pneumatík v skratke

Prečo? Aby sa zvýšila bezpečnosť, ochrana zdravia a ekonomická a environmentálna účinnosť cestnej dopravy tým, že budú konečným užívateľom poskytované informácie o pneumatikách, ktoré sú objektívne, spoľahlivé a porovnateľné, čo im umožní voliť pneumatiky s vyššou palivovou účinnosťou, posilnenou bezpečnosťou cestnej premávky a nižšími emisiami hluku.

Čo? Pneumatiky pre osobné automobily, 4×4, SUV, dodávky, ľahké nákladné automobily, nákladné automobily a autobusy.

Kedy? Od 1. mája 2021.

schema