Nariadenie Euro 7 je míľnikom v ekologizácii mobility – hovorí Európsky pneumatikársky priemysel

Brusel, 19. decembra 2023 – Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) víta dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o nariadení Euro 7 pre motorové vozidla. Je to po prvýkrát, kedy Európska únia (EÚ) stanoví rámec pre obmedzenie oderu pneumatík, ktorý sa stane štvrtou regulovanou vlastnosťou pneumatík po valivom odpore, priľnavosti za mokra a vonkajšom hluku odvaľovania.

„Predbežná dohoda o Euro 7 stavia európsky pneumatikársky priemysel do čela ekologickejšej mobility,“ hovorí generálny tajomník ETRMA Adam McCarthy. „ETRMA je odhodlaná dosiahnuť technicky spoľahlivých a funkčných skúšobných metód oderu pneumatík pre všetky triedy pneumatík“ dodáva.

Nariadenie zaistí súlad s úsilím Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov pre vozidla (WP.29) o vytvorení medzinárodných pravidel týkajúcich sa testovacích metód a limitov pre oder pneumatík. Európsky pneumatikársky priemysel sa zaviazal, že v roku 2024 vynaloží značné investície na vykonanie tržného hodnotenia, ktoré bude použité na podporu vývoja regulačných limitov oderu.

„Nariadenie Euro 7 napomôže pri kontrole častíc oderu pneumatík a vozovky a podporí konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s pneumatikami,“ pokračoval McCarthy.

Pneumatikársky priemysel teraz usiluje o rýchle dokončenie aktivít v rámci OSN s cieľom čo najskôr stanoviť limity oderu pneumatík a dosiahnuť udržateľnosť a zvýšenú konkurencieschopnosť vďaka norme Euro 7.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje na v.sarno@etrma.org

O ETRMA
Európske združenie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) zastupuje takmer 4 400 spoločností v EÚ, ktoré priamo zamestnávajú približne 350 000 ľudí. Celosvetový predaj 14 korporátnych členov združenia ETRMA predstavuje 70 % celkových svetových tržieb a 7 z 10 svetových lídrov v odvetí je členom ETRMA . V rámci EÚ a kandidátskych krajín máme silnú výrobnú a výskumnú základňu s 93 závodmi na výrobu pneumatík a 17 výskumnými a vývojovými strediskami.