Predaj náhradných pneumatík v Európe sa stretol v 3. štvrťroku 2023 s nepriaznivými podmienkami na trhu

Brusel, 21. novembra 2023 – Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) zverejnila údaje o predaji náhradných pneumatík ich členov v Európe za tretí štvrťrok roku 2023. Údaje zaznamenali výrazný pokles vo všetkých segmentoch, čo potvrdzuje negatívny trend na trhu.

Tretí štvrťrok roku 2023 vykazuje 6% pokles predaja náhradných pneumatík pre spotrebiteľov v porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2022. Podobne aj segment pneumatík pre nákladné vozidla a autobusy zaznamenal zmenu -7%. Najviac však boli ovplyvnené trhy poľnohospodárskych pneumatík (-21 %) a pneumatík pre motocykle a skútre (-20%).

Okrem problému, ktoré prináša celosvetová ekonomická neistota, strácajú pravdepodobne členovia ETRMA podiel na trhu s náhradnými pneumatikami v prospech výrobcov pneumatík, ktorý nie sú členmi ETRMA.

Adam McCarhty generálny tajomník ETRMA, uviedol: „Pokles trhu odráža komplexnú súhru faktorov, ako je pokračujúci rast nákladov na suroviny, energiu, logistiku a pracovnú silu.“ Toto inflačné prostredie viedlo k „významnému poklesu dopytu“, pokračuje McCarthy „čo pravdepodobne spôsobuje odpovedajúce znižovanie zásob.“

V tisícich 1.
štvrťrok
2022
1.
polročné obdobie
2023
Zmena
1. štvrťroka
2023/2022
3.
štvrťrok
2022
3.
štvrťrok
2023
Zmena
3. štvrťroka
2023/2022
Náhradné pneumatiky pre spotrebiteľov 118 361 104 207 -12 % 58 037 54 291 -6 %
Z toho letné pneumatiky -11 % 1 %
Z toho celoročné pneumatiky 0 % 14 %
Z toho zimné pneumatiky -32 % -14 %
Náhradné pneumatiky pre nákladné vozidla a autobusy 7 235 5 573 -23 % 3 254 3 039 -7 %
Náhradné poľnohospodárske pneumatiky 613 393 -36 % 194 154 -21 %
Náhradné pneumatiky pre motocykle a skútre 6 397 6 040 -6 % 2 055 1 640 -20 %

Sú možné odchýlky oproti pred tým uverejneným údajom v dôsledku pravidelnej korekcie údajov.
Spotrebitelia = osobné vozidlo, SUV a ľahké úžitkové vozidlo
Zdroj EUROPOOL ETRMA

O ETRMA
Európske združenie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) zastupuje takmer 4 400 spoločností v EÚ, ktoré priamo zamestnávajú približne 350 000 ľudí. Celosvetový predaj 14 korporátnych členov združenia ETRMA predstavuje 70 % celkových svetových tržieb a 7 z 10 svetových lídrov v odvetí je členom ETRMA . V rámci EÚ a kandidátskych krajín máme silnú výrobnú a výskumnú základňu s 93 závodmi na výrobu pneumatík a 17 výskumnými a vývojovými strediskami.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)