Predaj náhradných pneumtík v Európe pokračoval v poslednom štvrť roku 2023 v negatívnom trendu

Brusel, 23. januára 2024 – Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) uverejnila údaje o predaji náhradných pneumatík v Európe za štvrtý štvrť rok 2023. Údaje hlásia výrazný pokles vo všetkých segmentoch, čo potvrdzuje negatívny trend na trhu.

Predaje poklesli vo všetkých segmentoch na trhu s výnimkou spotrebiteľských pneumatík, kde sa vďaka zimným poveternostným podmienkam zvýšili objemy predajov celoročných a zimných pneumatík.

Pri pohľade na ročný prehlaď je zrejmé, že každá kategória výrobkov zaznamenala v roku 2023 v zrovnaní s rokom 2022 negatívny trend. Najviac ovplyvnenými segmentmi boli náhradné poľnohospodárske pneumatiky (-30%), nasledované pneumatikami pre nákladné vozidla a autobusy (-17%), pneumatikami pre motocykle a skútre (-11%) a pneumatiky pre spotrebiteľov (-8%).

„Čísla potvrdzujú negatívne trendy pozorované od júna 2022,“ uviedol Adam McCarthy, generálny tajomník ETRMA. ,, Tieto výsledky sú zapríčinené predovšetkým poklesom dopytu spôsobeným inflačnými nákladmi na suroviny, energie a mzdy, aj i znížením zásob v distribučných kanáloch.“

V tisícoch 4.
štvrťrok
2022
4.
štvrťrok
2023
Zmena
4. štvrťroka
2023/2022
2022 2023 Zmena
2023/2022
Náhradné pneumatiky pre spotrebiteľov 50,019 49,989 0 % 226,418 208,487 -8 %
Z toho letné pneumatiky -7 % -9 %
Z toho celoročné pneumatiky 15 % 7 %
Z toho zimné pneumatiky 2 % -13 %
Náhradné pneumatiky pre nákladné vozidla a autobusy 3,168 2,759 -13 % 13,657 11,371 -17 %
Náhradné poľnohospodárske pneumatiky 160 134 -17 % 968 680 -30 %
Náhradné pneumatiky pre motocykle a skútre 1293 978 -24 % 9,745 8,658 -11 %

Sú možné odchýlky oproti pred tým uverejneným údajom v dôsledku pravidelnej korekcie údajov.
Spotrebitelia = osobné vozidlo, SUV a ľahké úžitkové vozidlo
Zdroj EUROPOOL ETRMA

Pre viac informácií prosím kontaktujte v.sarno@etrma.org

O ETRMA
Európske združenie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) zastupuje takmer 4 400 spoločností v EÚ, ktoré priamo zamestnávajú približne 350 000 ľudí. Celosvetový predaj 12 korporátnych členov združenia ETRMA predstavuje 70 % celkových svetových tržieb a 7 z 10 svetových lídrov v odvetí je členom ETRMA . V rámci EÚ a kandidátskych krajín máme silnú výrobnú a výskumnú základňu s 93 závodmi na výrobu pneumatík a 17 výskumnými a vývojovými strediskami

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)