Rola štítkov na pneumatikách vyžaduje upresnenie v súčasnom nariadení o obaloch a odpadoch z obalov

V Bruseli, 20.marca 2023 – Európska asociácia výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA) je znepokojená možným zahrnutím už regulovaných štítkov na pneumatiky do rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia o obaloch a obalových odpadoch. Súčasný návrh revízie nariadenia stále vyžaduje upresnenie k rozhodnutiu, čo má byť považované za obal. Za obaly by nemali byť považované informačné predmety, ako sú nálepky, ktoré sú podľa zvláštneho predpisu vyžadované k informovaní spotrebiteľa o určitých vlastnostiach výrobku. Nalepovací štítok na pneumatiku je informačný prvok pre spotrebiteľa, vyžadovaný podľa nariadenia EÚ o označovaní pneumatík (nariadenie (EU) č. 2020/740), ktorý poskytuje informácie o vlastnostiach pneumatík súvisiacich s ochranou životného prostredia a bezpečnosti.

Požiadavky na nálepky na pneumatiky boli stanovené nariadením (ES) č. 122/2009 účinným od novembra 2009 a boli aktualizované v roku 2020 nariadením (EÚ) č. 2020/740. Nálepky poskytujú spotrebiteľom v celej Európe základné informácie o palivovej účinnosti, bezpečnosti a hlučnosti, s podrobným popisom valivého odporu pneumatík, priľnavosť za mokra a vonkajší hluk valenia. Tento systém označovania poskytuje spotrebiteľom transparentné a objektívne informácie o kvalite kupovaných pneumatík. Vďaka tomu sa môžu rozhodovať na základe lepších informácií a s ohľadom na typ jazdy, klimatické podmienky a stav vozovky, s ktorým sa môžu stretnúť.1

Podľa súčasného znenia smernice o obaloch a odpadoch z obalov, ako je stanovené v článku 3, nespadajú nálepky na štítkoch pneumatík pod definíciu obalu, pretože ich účelom nie je plniť funkciu obalu (vrátane prezentácie), ale poskytovať informácie požadované nariadením.

Návrh Európskej komisie obsahuje v podstate rovnaké definície ako súčasná smernica. Príloha I však teraz obsahuje niektoré príklady, ako napríklad nálepky priamo pripevnené na kusy ovocia a zeleniny, ktoré by mohli vyvolať nejasnosti ohľadne toho, či štítok pneumatiky, ktorý je priamo nalepený na pneumatike, spadá do oblasti pôsobnosti nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov.

Aby bolo zaistené jasné pochopenie legislatívy, ETRMA vyzýva zákonodarcov, aby v rámci nového návrhu nariadenia výslovne zaviedli výnimku pre štítky na pneumatiky.

1 Ďalšie informácie o európskom nariadení o označovaní pneumatík nájdete v našej infografike: https://www.etrma.org/wp-content/uploads/2021/05/ETRMA-Tyre-Label-Infographic-2021_V1-1.pdf
Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)